Projektid on kõige edukamad siis, kui neid arendavad inimesed mõistavad ning oskavad hinnata vajadusi ning probleeme, mille kallal nad peavad töötama. Projekti elluviimisel tuleb järgida tellija nõudeid, moodustada vastav meeskond ja korraldada erinevaid tegevusi ning vastavalt lubatud ajakavale, koostada aruandeid ja muid dokumente. Pakume kinnisvaraalast projektijuhtimis teenust mis hõlmab:

  • KonsultatsioonSelgitame välja tellija ootused, nõuded ning anname projektile esmase hinnangu.
  • Tegevusplaani loomine Seame paika tegevuskava, moodustame vajaliku meeskonna, korraldame hankeid jpm.
  • Organiseerimine— Korraldame koosolekud ja jälgime projekti eesmärkide täitmist. Samuti vaatame et, tähtaegadest kinni peetakse.
  • JälgimineProjekti eelarve täitmist, veendume et, teostatud tööd oleksid kvaliteetsed ja jälgime raha nõuetekohast täitmist.
  • LõpetamineTöötulemuste hindamine. Tulemuste läbivaatamine koos huvigruppidega ja vajadusel organiseerime järelkontrolli.

Kui soovite et, teie projekt oleks heades kättes siis võtke meiega ühendust.

Esimene konsultatsioon on kliendile tasuta!

Juhatuse liige Rainer Messing

Projektijuht

Tel. +372 59044838 e-mail: rainer@erealestate.ee